Bản Ngã

Tác giả: Thái Bá Tân

Một chân lý đơn giản:
Muốn biết đúng hay sai,
Cần phải có kiến thức
Và học hỏi lâu dài.
Trẻ con chưa học toán,
Chưa được dạy nhiều lần,
Không làm nổi đơn giản
Phép tính cộng, phép nhân.
Một người dốt âm nhạc
Nghe chơi vi-ô-lông
Không thể nào phân biệt
Người chơi giỏi hay không.
Khi phán xét ai đó
Sai hay đúng ra sao,
Trước hết phải biết rõ
Sai đúng là thế nào.
Nhận xét một giai đoạn
Trong lịch sử nước nhà
Phải đọc nhiều tài liệu,
Của “địch” và của ta.
Đọc và rồi suy ngẫm,
Tự kết luận đúng sai.
Tức phải có bản ngã,
Không phụ thuộc vào ai.
Người trẻ ít hiểu biết,
Ai nói gì cũng nghe.
Đã dốt, lười suy nghĩ,
Còn tớn lên khen chê.
Phải đến tuổi nào đó
Con người mới lớn khôn.
Chưa đến cái tuổi ấy,
Thì học để lớn khôn.
Chưa có cái bản ngã,
Chưa tự tin, chính mình
Không biết sai hay đúng,
Tốt nhất nên lặng thinh.
Năm chữ
sưu tầm suy ngẫm 02-2024 triết lý