Chết, Mỗi Người Một Mộ

Tác giả: Thái Bá Tân

Thế giới này đủ rộng
Để tất cả chúng ta
Chết, mỗi người một mộ.
Sống, mỗi người một nhà.
Thế giới này đủ đất
Để trồng lúa, trồng rau.
Chịu khó, sẽ sống tốt.
Khỏi tranh dành của nhau?
Người không phải loài chuột,
Tha đủ thứ vào hang.
Có nhiều cái còn quí
Hơn đô-la và vàng.
Không có gì cao thượng
Bằng hai tiếng Con Người
Khi biết chọn cách sống
Vì người khác, vì Đời.
Vậy thì hãy sống đẹp,
Không ích kỷ, hận thù.
Không tham lam tích góp
Như những con chuột mù.
Bầu trời không quá thấp
Để còng lưng, cúi đầu.
Hạnh phúc hay bất hạnh
Không ở nghèo hay giàu.
Thế giới này đủ rộng
Để tất cả chúng ta
Chết, mỗi người một mộ.
Sống, mỗi người một nhà.
Năm chữ
sưu tầm suy ngẫm 02-2024