Tiểu Thư Thục Hiền

Tác giả: Thái Bá Tân

Một tiểu thư giàu có
Nổi tiếng rất thục hiền.
Không bao giờ giận dữ.
Không bao giờ ưu phiền.
Người hầu tiểu thư ấy,
Một cô gái thông minh.
Nghi ngờ, muốn thử thách
Phẩm hạnh cô chủ mình.
Và rồi, một sáng nọ.
Khác hẳn với mọi ngày,
Cô cố tình dậy muộn.
Nàng tiểu thư chau mày.
Ngày thứ hai, cũng muộn.
Nàng tiểu thư thục hiền,
Quát vang nhà, khi thấy
Bữa sáng chưa mang lên.
Ngày thứ ba - tức giận,
Nàng cầm gậy vào phòng,
Đánh cô hầu tới tấp
Như một mụ lên đồng.
*
Thì ra là như thế.
Khi sung sướng, nhiều tiền,
Được cung phụng, hầu hạ,
Nàng mới là thục hiền.
Câu chuyện này Phật kể
Để răn dạy chúng sinh -
Con người khi gặp khó
Mới bộc lộ tính tình.
Năm chữ
sưu tầm suy ngẫm 2024 thói đời nhân sinh