Tag: 2024

Mẹ Ơi!
Tác giả: Thế Mạnh
Tám chữ

Nếu một ngày người quỳ gối là con Mẹ có giận hay trách hờn cô giáo? Vì dạy học mà nặng tay chỉ bảo Để cho con rèn giũa đạo làm người Con biết rằng cô mắng nạt con thôi Mẹ sẽ..

Học Làm Người
Tác giả: Thái Bá Tân
Năm chữ

Có một người đệ tử Của Đại sư Tinh Vân, Suốt ngày lo đèn sách, Học tập rất chuyên cần. Sau mười năm vất vả, Anh bẩm với sư thầy: “Con đã học hết chữ Và kiến thức đời..

Tiểu Thư Thục Hiền
Tác giả: Thái Bá Tân
Năm chữ

Một tiểu thư giàu có Nổi tiếng rất thục hiền. Không bao giờ giận dữ. Không bao giờ ưu phiền. Người hầu tiểu thư ấy, Một cô gái thông minh. Nghi ngờ, muốn thử thách Phẩm..

Mụ Vợ Nhờ Quảng Cáo
Tác giả: Thái Bá Tân
Năm chữ

Mụ Vợ tôi hiện có Cửa hàng đồ thể thao. Mụ buôn bán không biết Lỗ hay lãi thế nào. Tôi hỏi thì Mụ đáp, Bằng tiếng Anh mới ghê, Nhưng mặt buồn rười rượi: “It is fine,..

Nói Với Mụ Vợ
Tác giả: Thái Bá Tân
Năm chữ

Hôm kia Mụ Vợ nhắc: “Cẩn thận, kẻo có ngày Người ta bắt thì khốn.” Tôi bảo Mụ thế này: “Bắt là việc của họ. Viết là việc của tôi. Ai làm việc người ấy. Không liên quan, mà..

Vợ Mắng
Tác giả: Thái Bá Tân
Năm chữ

Trưa nay bị vợ mắng: “Ông là gian cực kỳ. Viết thơ dạy người khác Bỏ cái Tham Sân Si, Thế mà mình, lặng lẽ Cứ mua rồi bán nhà. Tham, sắp chết đến đít. Nghỉ mà hưởng tuổi..

Không Ai Hoàn Hảo
Tác giả: Thái Bá Tân
Năm chữ

Khi chê người khác xấu, Ta cũng chẳng đẹp hơn. Khi chê người khác dốt, Ta chẳng thông minh hơn. Khi sỉ nhục ai đó, Ta không đạo đức hơn. Làm ai đấy đau khổ, Ta không hạnh..