Bà Ơi
Tác giả: Lê Hồng Phúc
Lục Bát

Chiều nay cái gió mồ côi Cứ nằm ôm mộ bà tôi ngoài đồng Bà đi bỏ chuối, bỏ bòng Cau vườn úa bẹ, giầu không lìa giàn Cái chăn quấn lấy cái màn Thút tha thút thít..

Mẹ Ơi!
Tác giả: Thế Mạnh
Tám chữ

Nếu một ngày người quỳ gối là con Mẹ có giận hay trách hờn cô giáo? Vì dạy học mà nặng tay chỉ bảo Để cho con rèn giũa đạo làm người Con biết rằng cô mắng nạt con thôi Mẹ sẽ..