Mẹ Ơi!
Tác giả: Thế Mạnh
Tám chữ

Nếu một ngày người quỳ gối là con Mẹ có giận hay trách hờn cô giáo? Vì dạy học mà nặng tay chỉ bảo Để cho con rèn giũa đạo làm người Con biết rằng cô mắng nạt con thôi Mẹ sẽ..

Bài Học
Tác giả: Trần Thị Tươi
Chưa phân loại

Đi nhầm lên một chuyến xe Đi hoài chẳng thấy lối về bình yên Tiếc vì mình trót trả tiền Nên cố đi tiếp, ưu phiền đầy vơi. Xe kia chẳng đúng chuyến đời Làm sao đưa bạn đến nơi..