Giây Phút Chạnh Lòng

Tác giả: Thái Bá Tân

Ngẫm thấy mình cũng tội.
Hết đêm rồi lại ngày,
Ngày lại đêm hý húi
Viết rồi post lên Phây.
Có thể chưa hay lắm,
Nhưng viết giúp mọi người
Hiểu ba cái xử thế,
Về mình và về đời.
Nôm na là cố gắng,
Với ý tốt, thật lòng,
Chia sẻ ít kinh nghiệm,
Tất nhiên là không công.
Thế mà có nhiều đứa
Còn ném đá, thật buồn.
Xỏ xiên và nói hỗn.
Ngu còn hơn trẻ con.
Tôi không phải là Phật,
Đơn giản chỉ là người,
Đầy Hỉ - Nộ - Ái- Ố,
Nhưng nặng tình với Đời.
Nên đôi khi chán nản,
Muốn đóng mẹ thằng Phây.
Vứt lề phải, lề trái,
Ngồi chơi đàn suốt ngày.
Ngẫm, sinh nghề, tử nghiệp.
Đến Thích Ca Mâu Ni
Xưa còn bị ném đá.
Thử hỏi mình là gì?
Thôi, còn sức thì viết.
Bị ném đá cũng đành.
Nhắc lại, tôi sẽ cố
Chỉ viết điều tốt lành.
Chưa phân loại
Uncategorized