Quay Bài Thi

Tác giả: Việt Phúc

Chúng bạn vào thi đã dặn dò
Phao quay chẳng được để tao no
Khi nào giám thị lơ là nhất
Liếc dọc ngang nhìn vứt quẳng cho

Tới cửa trường thi đủ thứ phòng
Trong quần một đống tận bên hông
Chân tay chép kín còn lâu sợ
Cô giáo không nhìn thế là xong.

Xưa ngày giám thị cũng đi thi
Cũng Quay cũng Cóp chẳng khác gì
Mà nay giám thị coi trông chặt
Chẳng thả cho em một chút gì.
... Trường Làng.
Chưa phân loại
Uncategorized