Tác giả: T

Chúc Xuân
Tác giả: T
Chưa phân loại

Đầu Xuân chúc bình yên hiện hữu. đất nước tươi thành tựu bốn mùa vui. an khang tài lộc khắp nơi. non sông gấm vóc đời đời bình an…. bình an...

Gò Công
Tác giả: T
Chưa phân loại

Gò công quê hương mình đấy, Sáu tháng mưa sáu tháng mẵn khô đồng. da sẫm màu vì kề cận bể Đông, Vùng hoa trái thơm ngon mùa nứơc dẫy, Lịch sử...

Nắng Xuân
Tác giả: T
Chưa phân loại

Mùa xuân tới nắng gieo trong vắt. sợi an bình tô sắc hoa xinh. tha hương nắng có trọn tình. xa quê nắng có ủ mình trong xuân? nắng tôi khóc nỗi...

Sau Chiến Tranh
Tác giả: T
Chưa phân loại

Chiến tranh ai được và ai mất. chỉ thấy máu người đỏ non sông. chỉ thấy thây vun thành gò đống. buồng the lặng lẽ gái không chồng. chiến...

Tâm Bão
Tác giả: T
Chưa phân loại

Đêm trở gió nghe mưa về gác nhỏ. tiếng tơ lòng day dứt bậc nhớ thương. anh đã xa xôi muôn vạn dặm trường. ngàn dâu cũ còn chong chong niềm nhớ. em...